• Material och finish – garage/carport – standard/tillval

  Här ser du vilket material som ingår i våra garage och carport lösningar och vilka tillval du kan göra för att få det som DU vill.

  Vi jobbar med ett brett sortiment för att tillfredsställa allas behov!

  Våra garage/carportar byggs enligt europiska konstruktionsstandarder eurokoder EKS10 och med CE märkta takstolar. 

 • Tak- standard

  Sadeltak med 25° taklutning:

  • CE märkta fackverkstakstolar. Panelade gavelspetsar med ventiler.
  • Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Takfotsbräda
  • Färdigkapad bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppen, vind och vattentät. Vindskivor med täckplåt.
  • Ytbehandlade 2-kupiga betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan: svart, röd, tegelröd, ljusgrå och mellangrå.
  • Hängrännor och stuprör, med utkastare, i lackerad plåt. Välj mellan: svart, vit, röd eller silver

  Sadeltak med 38° taklutning:

  • CE märkta fribärande ramverkstakstolar. Öppet loft dimensionerat som förråd, med max belastning av 100 kg/m². Panelade gavelspetsar med ventiler.  Golv mellan stödben, stege eller trappa ingår inte.
  • Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Takfotsbräda
  • Färdigkapad bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppen, vind och vattentät. Vindskivor med täckplåt.
  • Ytbehandlade 2-kupiga betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan: svart, röd, tegelröd, ljusgrå och mellangrå.
  • Hängrännor och stuprör, med utkastare, i lackerad plåt. Välj mellan: svart, vit, röd eller silver.

  Valmat tak med 25° taklutning:

  • CE märkta fackverkstakstolar.
  • Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Takfotsbräda
  • Bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppen, vind och vattentät.
  • Ytbehandlade 2-kupiga betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan: svart, röd, tegelröd, ljusgrå och mellangrå.
  • Hängrännor och stuprör, med utkastare, i lackerad plåt. Välj mellan: svart, vit, röd eller silver.

  Pulpettak med 25° taklutning:

  • CE märkta pulpettakstolar. Panelade gavelspetsar med ventiler. Panelen till vägglivet vid nocken levereras löst.
  • Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Takfotsbräda
  • Färdigkapad bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppen, vind och vattentät. Vindskivor med täckplåt.
  • Ytbehandlade 2-kupiga betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan: svart, röd, tegelröd, ljusgrå och mellangrå.
  • Hängrännor och stuprör, med utkastare, i lackerad plåt. Välj mellan: svart, vit, röd eller silver.

  Pulpettak med 14° taklutning:

  • CE märkta pulpettakstolar. Gavelspetsarna är panelade med 22×145 mm liggande enkelfas fals med ventiler. Panelade gavelspetsar med ventiler. Panelen (enkelfas fals) till vägglivet vid långväggen levereras löst.
  • Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Takfotsbräda
  • Takbräder. Underlagspapp. Bär- och ströläkt. Vindskivor med täckplåt.
  • Ytbehandlade 2-kupiga betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan: svart, röd, tegelröd, ljusgrå och mellangrå.
  • Hängrännor och stuprör, med utkastare, i lackerad plåt. Välj mellan: svart, vit, röd eller silver.

  CF 40, CF 50, CD 65, CG 75, CGF 75, CFP 40, CDP 65:

  Innertak i carportsdelen av grundmålad spontad panel.

 • Väggar – standard

  Väggar:

  • Färdiga väggsektioner, förberedda för isolering, längd 120 – 400 cm
  • Regelverk 45×95 mm, 60 cm cc. Vindpapp. Luftningsläkt. Vindavstyvning. Droppkant. Knutbräder och foder. Ventiler.
  • Vägghöjd 228 cm + egen sockel 10 cm.

  När det gäller ditt val av panel kan vi erbjuda fyra olika alternativ:

   

  Profilpanel, 22×145 mm, grundmålad panel
  profilpanel verklig
  Se även 3D skiss här

  Lockpanel, 22×120 mm, grundmålad panel
  Lockpanel verklig
  Se även 3D skiss här

  Ribbpanel, 22×145 mm + 22×45 mm list med fasad kant, grundmålad panel.
  ribbpanel verklig
  Se även 3D skiss här

  Enkelfas fals, 22×145 mm, liggande grundmålad panel
  Enkelfas liggande
  Se även 3D skiss här

  Viktig info om vår liggande panel.

  • Panelen är påspikad på väggsektionerna, vilket gör att de känsliga ändträdet (panelens mest känsliga del mot fukt) kommer på samma ställe på väggarna och de skyddas sedan med en stående skarvbräda. Denna skarvbräda smälter fint in i väggarna tillsammans med knutbräderna och foder runt dörr/fönster. Vi har alltså inga synliga skarvar som är känsliga för fukt.
  • Vår liggande enkelfas fals är den panel som rekommenderas till liggande panel enligt byggnormerna (VilmaBas). Denna panel har en droppkant där regnvattnet släpper vid kanten istället för följa brädan. (Vid ett annat utförande/typ av panel så finns risk att regnvattnet rinner ner i sponten med skador som följd).

  Grundmålad panel:

  • Alla utvändiga synliga bräder och paneler grundmålas (ej kapytor/ändträ) i vit vattenbaserad alkydgrundfärg. Denna kan övermålas med alla typer av färg, utom slamfärg tex falurödfärg och lasyr.
   Färdigmålning skall ske med två skikt toppfärg. Färdigmålning ska göras snarast möjligt dock senast inom 9 månader.
  • Grundmålad panel inte lämplig till falurödfärg och lasyr. Då rekommenderar vi vår omålade panel. 
   Kontakta oss för prisuppgift!

  CF 40, CF 50, CD 65, CFP 40, CDP 65

  Limträbalk och stolpar. Långväggen i carportsdelen ingår inte vindpapp, luftningsläkt och panel på insidan samt att väggen invändigt alltid är omålad.

  CG 75

  Limträbalk och stolpar. Vindpapp, luftningsläkt och panel på insidan ingår inte i gavelväggen i carporten samt att insidan alltid är omålad.

  CGF 75

  Limträbalk och stolpar. Väggen mellan garage och förråd består av regelverk, isoleringmaterial och lösa gipsskivor till båda sidorna.

 • Hängrännor – standard

  Hängränna, stuprör (med utkastare) och vindskiveplåt ingår i lackerad plåt. Välj mellan: svart, vit, röd eller silver.

  hangrannor justerat 

 • Takskjutportar – standard

  Nyhet 2020!

  • Standardport är Osbyporten, OSBY-40-VW, vit med ytskikt woodgrainstorlek 250 x 211 cm. Inkl. portautomatik. 

   

  • Smart konstruktion – 40 mm isolering
  • Optimerad för snabb montering
  • Säkerhet i fokus – klämskydd både mellan panelerna och skenpaket.
  • Detaljerna – duplex hjul för en tystare och jämnare gång
  • Flexibilitet
  • Som tillval kan du välja takskjutport i andra storlekar/färger. Kodlås, extra handsändare, frikoppling eller IQ Remote Bluetooth. 
   Kontakta oss för prisuppgift!

   

  Björklidens - portbild

   

  Björklidens - takskjutport 

      

 • Takpannor – standard

  • Ytbehandlade betongtakpannor Benders Palema levereras oftast separat från tillverkaren några dagar innan leveransen. Lossning sker i direkt anslutning till lastbil.
  • Välj mellan: ljusgrå, mellangrå, svart, tegelröd eller röd. Klicka på bilderna för större bild.

  ljusgra 100 text      mellangra 100 text     svarta 100 text     tegelroda 100 text     roda 100 text

 • Spik och skruv – standard

  Spik, skruv och vinkelbeslag ingår till monteringen.

  spik mini

 • Snözon – standard

  • Samtliga byggnader är dimensionerade för snözonen på leveransorten. Prislistan gäller dock högst snözon 2.5. Vid högre snözon, kontakta oss för prisuppgift!

 • Dörrar och fönster – tillval

  Ytterdörr:

  • Vitmålad, med inbyggd aluminiumskiva, storlek 100×210 cm, inkl. trycke, exkl. cylinder. De inbyggda aluminiumskivorna (både in- och utsidan) säkrar formstabilitet.
   Dörren levereras exkl. cylinder för att du ska ha möjligheten att skaffa samma nyckel som du har till huset.

  Fönster:

  • Vitmålad, öppningsbart 2-glas isolerruta, storlek 100×60 cm eller 80×100 cm. Inkl fönsterbleck och utvändigt foder.

  Väggsektion med dörr och fönster.

  • Hålen i väggsektionen är färdiga med utvändigt foder. För att det inte ska ske någon transportskada så är de inte monterade i väggsektionerna.
  • Med vissa undantag så kan du placera dörr och fönster var du vill.

  dorr o fonster mini

  Halvmånefönster:

  • Placeras i gavelspets. Vitmålat med spröjs, fast enkelglas,  storlek 50×100 cm. Inkl fönsterbleck. Monterat och klart i gavelspets.
   (takstol kan synas på enkelgarage)
  • Andra storlekar och modeller offereras på begäran.

 • Takskjutportar – tillval

  De har flera modeller och utförande samt flera tillbehör. Välj mellan

  • Andra bredder, från 250 – 500 cm.
  • Port målad i valfri NCS/RAL kulör eller standardfärgerna grå och svart.
  • Kodlås, extra handsändare, frikoppling och väggkontakt
  • Bluetooth – IQ Remote (styra porten med mobilen)

  Läs mer om de olika tillvalen på Osbyportens hemsida.  Kontakta oss vid frågor och för prisuppgift.

   

   

  Vit som standard. Tillval grå eller svart!

 • Isoleringssats – tillval

  • För de kunder som vill isolera garaget levererar vi en isoleringssats. Denna består av 95 mm isolering. Gipsskivor för beklädnad invändigt. Till innertaket levereras lösa gipsskivor och glespanel. 120 mm isolering. Byggfolie till väggarna och taket. Isoleringen levereras i plastade paket.

     

 • Övriga tillval

  Vi kan komplettera med olika tillval:

  • Förlänga garaget per 120 cm
  • Isoleringssats
  • Dörrar
  • Fönster
  • Mellanväggar
  • Takskjutportar i andra storlekar/färger
  • Kodlås
  • Byte till takbräder
  • Lucka på gavelspets
  • Halvmånefönster på gavelspets
  • Grundpaket
 • Grundarbete

  • Grunden är viktig för att ditt garage ska fungera och hålla i många år. Vi rekommenderar en gjuten betongplatta med en 100 mm hög sockel.
  • Sockeln gör att fukt inte tränger upp i panelen och orsakar mögel.
  • Vi säljer grundpaket från Benders. Grundläggningspaket med 400 mm L-element  inkl syllbalk som ger en 100 mm förhöjd sockel av fiberarmerad betong.
   Mer information om våra grundpaket.  Kontakta oss för prisuppgift!
  • Exakta mått och anvisningar för hur plattan ska tillverkas får du från oss när du beställer ditt garage.
   Byggnadens yttermått är inte detsamma som grundens mått.