Grundarbete

  • Grunden är viktig för att ditt garage ska fungera och hålla i många år. Vi rekommenderar en gjuten betongplatta med en 100 mm hög sockel.
  • Sockeln gör att fukt inte tränger upp i panelen och orsakar mögel.
  • Vi säljer grundpaket från Benders. Grundläggningspaket med 400 mm L-element  inkl syllbalk som ger en 100 mm förhöjd sockel av fiberarmerad betong.
    Mer information om våra grundpaket.  Kontakta oss för prisuppgift!
  • Exakta mått och anvisningar för hur plattan ska tillverkas får du från oss när du beställer ditt garage.
    Byggnadens yttermått är inte detsamma som grundens mått.