Väggar – standard

Väggar:

 • Färdiga väggsektioner, förberedda för isolering, längd 120 – 400 cm
 • Regelverk 45×95 mm (klass C24), 60 cm cc. Vindpapp. Luftningsläkt. Vindavstyvning. Droppkant. Knutbräder och foder. Ventiler.
 • Vägghöjd 228 cm + egen sockel 10 cm.

När det gäller ditt val av panel kan vi erbjuda fyra olika alternativ:

 

Profilpanel, 22×145 mm, grundmålad panel
profilpanel verklig
Se även 3D skiss här

Lockpanel, 22×120 mm, grundmålad panel
Lockpanel verklig
Se även 3D skiss här

Ribbpanel, 22×145 mm + 22×45 mm list med fasad kant, grundmålad panel.
ribbpanel verklig
Se även 3D skiss här

Enkelfas fals, 22×145 mm, liggande grundmålad panel
Enkelfas liggande
Se även 3D skiss här

Viktig info om vår liggande panel.

 • Panelen är påspikad på väggsektionerna, vilket gör att de känsliga ändträdet (panelens mest känsliga del mot fukt) kommer på samma ställe på väggarna och de skyddas sedan med en stående skarvbräda. Denna skarvbräda smälter fint in i väggarna tillsammans med knutbräderna och foder runt dörr/fönster. Vi har alltså inga synliga skarvar som är känsliga för fukt.
 • Vår liggande enkelfas fals är den panel som rekommenderas till liggande panel enligt byggnormerna (VilmaBas). Denna panel har en droppkant där regnvattnet släpper vid kanten istället för följa brädan. (Vid ett annat utförande/typ av panel så finns risk att regnvattnet rinner ner i sponten med skador som följd).

Grundmålad panel:

 • Alla utvändiga synliga bräder och paneler grundmålas (ej kapytor/ändträ) i vit vattenbaserad alkydgrundfärg. Denna kan övermålas med alla typer av färg, utom slamfärg tex falurödfärg och lasyr.
  Färdigmålning skall ske med två skikt toppfärg. Färdigmålning ska göras snarast möjligt dock senast inom 9 månader.
 • Grundmålad panel inte lämplig till falurödfärg och lasyr. Då rekommenderar vi vår omålade panel. 
  Kontakta oss för prisuppgift!

 

CF 40, CF 50, CD 65, CFP 40, CDP 65

Limträbalk och stolpar. Långväggen i carportsdelen ingår inte vindpapp, luftningsläkt och panel på insidan samt att väggen invändigt alltid är omålad.

CG 75

Limträbalk och stolpar. Vindpapp, luftningsläkt och panel på insidan ingår inte i gavelväggen i carporten samt att insidan alltid är omålad.

CGF 75

Limträbalk och stolpar. Väggen mellan garage och förråd består av regelverk, isoleringmaterial och lösa gipsskivor till båda sidorna.