Isoleringssats – tillval

  • För de kunder som önskar levererar vi en isoleringssats.
    Väggar: 95 mm isolering, byggfolie, lösa gipsskivor för beklädnad invändigt.
    Tak: 120 mm isolering, byggfolie, glespanel, lösa gipsskivor, vindavledare.