Isoleringssats – tillval

För de kunder som önskar levererar vi en isoleringssats.

Väggar: 95 mm isolering, byggfolie, lösa gipsskivor för beklädnad invändigt.
Tak: 120 mm isolering, byggfolie, glespanel, lösa gipsskivor, vindavledare.