Hoppa till innehåll
Hem » GDPR

GDPR

Björklidens Materialaffär integritetspolicy

 

I samband med att dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018 vill vi upplysa dig, som kund hos oss, om vilken typ av information rörande dig som sparas i våra system. Vi har anpassat vår hantering av dina personuppgifter till den nya dataskyddsförordningen, din integritet är viktig för oss. Så här hanterar vi dina uppgifter.

 

Dessa uppgifter sparar vi

Dina uppgifter såsom namn, adress, telefon/mobilnummer, e-postadress, kontaktperson, offerter och orderdetaljer finns tryggt förvarade i vårt lokala ordersystem.

 

Därför sparar vi dina uppgifter

Ditt tillhandahållande av personuppgifter vid köp hos Björklidens är ett krav som är nödvändigt för att vi ska kunna hantera beställningar. Utan de efterfrågade uppgifterna är det därför inte möjligt för oss att sälja produkter till dig.

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att

– besvara inkommande frågor eller förfrågningar,
– ingå samt fullgöra beställningar, (offerter, bygglovsritning)
– hantera reklamationer och garantiåtgärder,
– erbjuda dig service under och efter köp.

– För att kunna möjliggöra leverans av varor kommer våra leverantörer och deras fraktbolag behöva ta del av dina kontaktuppgifter.


Så länge sparas dina uppgifter

Uppgifterna lagras i 10 år. Detta för att kunna fullfölja framtida beställningar, besvara eventuella frågor angående tidigare beställningar, garantiåtaganden samt personuppgifter som behövs för att uppfylla kraven i bokföringslagen, mervärdesskattelagen och annan tvingande lagstiftning. Begär du en offert på garage/fritidshus, då sparas dina uppgifter hos oss i 3 år från offertdatumet sedan raderas alla uppgifter.


Tredje part

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Björklidens. Vi kan komma att dela utvalda delar av din information som namn, e-postadress och mobilnummer med exempelvis externa leverantörer av tjänster samt byggentreprenörer. Dessa leverantörer är också skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vill du ändå att vi raderar alla personuppgifter rörande dig, så kontaktar du oss på info@bjorklidens.se