• Material och finish – Fritidshus – standard/tillval

  Här ser du vilket material som ingår i våra fritdshus och vilka tillval du kan göra för att få det som DU vill.

  Vi jobbar med ett brett sortiment för att tillfredsställa allas behov!

  Fritidshusen är anpassade för plint- eller torpargrund. De kan även anpassas för montering på platta.
  Kontakta oss för prisuppgift.

  Våra fritidshus byggs enligt europiska konstruktionsstandarder eurokoder EKS10 och med CE märkta takstolar.

 • Väggar – Standard

  Väggar:

  • Färdiga väggsektioner, förberedda för isolering, längd 120 – 240 cm
  • Regelverk, klass C 24, 45×120 mm, 60 cm cc.  Luftningsläkt. Utvändig gipsskiva. Droppkant. Knutbräder och foder. Ventiler (frånluftsventiler ingår inte).
  • Invändig höjd 240 cm.

  När det gäller ditt val av panel kan vi erbjuda fyra olika alternativ:

  Profilpanel, 22×145 mm, grundmålad panel
  profilpanel verklig
  Se även 3D skiss här

   

  Lockpanel, 22×120 mm, grundmålad panel
  Lockpanel verklig
  Se även 3D skiss här

   

  Ribbpanel, 22×145 mm + 22×45 mm list med fasad kant, grundmålad panel.
  ribbpanel verklig
  Se även 3D skiss här

   

  Enkelfas fals, 22×145 mm, liggande grundmålad panel
  Enkelfas liggande

  Se även 3D skiss här

  Viktig info om vår liggande panel.

  • Panelen är påspikad på väggsektionerna, vilket gör att de känsliga ändträdet (panelens mest känsliga del mot fukt) kommer på samma ställe på väggarna och de skyddas sedan med en stående skarvbräda. Denna skarvbräda smälter fint in i väggarna tillsammans med knutbräderna och foder runt dörr/fönster. Vi har alltså inga synliga skarvar som är känsliga för fukt.
  • Vår liggande enkelfas fals är den panel som rekommenderas till liggande panel enligt byggnormerna (VilmaBas). Denna panel har en droppkant där regnvattnet släpper vid kanten istället för följa brädan. (Vid ett annat utförande/typ av panel så finns risk att regnvattnet rinner ner i sponten med skador som följd).

   

  Grundmålad panel:

  • Alla utvändiga synliga bräder och paneler grundmålas (ej kapytor/ändträ) i vit vattenbaserad alkydgrundfärg. Denna kan övermålas med alla typer av färg, utom slamfärg tex falurödfärg och lasyr.
   Färdigmålning skall ske med två skikt toppfärg. Färdigmålning ska göras snarast möjligt dock senast inom 9 månader.
  • Grundmålad panel inte lämplig till falurödfärg och lasyr. Då rekommenderar vi vår omålade panel. 
   Kontakta oss för prisuppgift!

   

   

 • Tak – standard

  Sadeltak med 25° taklutning:

  • CE märkta fackverkstakstolar. Panelade gavelspetsar med ventiler.
  • Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Takfotsbräda
  • Färdigkapad bärläkt. Takmasonite. Undertak av duk, diffusionsöppen, vind och vattentät. Vindskivor med täckplåt.
  • Ytbehandlade 2-kupiga betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan: svart, röd, tegelröd, ljusgrå och mellangrå.
  • Hängrännor och stuprör, med utkastare, i lackerad plåt. Välj mellan: svart, vit, röd eller silver
  • Regndal till Hällevik
 • Golv – standard

  Golvbjälkar med trossbottenbräda. Skivor till trossbotten. Spontade spånskivor.

 • Hängrännor – standard

  Hängränna, stuprör (med utkastare) och vindskiveplåt ingår i lackerad plåt. Välj mellan: svart, vit, röd eller silver.

  hangrannor justerat 

 • Takpannor – standard

  • Ytbehandlade betongtakpannor Benders Palema levereras oftast separat från tillverkaren några dagar innan leveransen. Lossning sker i direkt anslutning till lastbil.
  • Välj mellan: ljusgrå, mellangrå, svart, tegelröd eller röd. Klicka på bilderna för större bild.

  ljusgra 100 text      mellangra 100 text     svarta 100 text     tegelroda 100 text     roda 100 text

 • Dörr/fönster – standard

  • Hörvik:
   2 st. fönster storlek 90×120 cm.
   1 st. fönster storlek 60×80 cm (ej råglas).
   1 st. vitmålad dörr med glas storlek 100×210 cm, inkl. trycke, exkl cylinder.
  • Sillnäsudde:
   3 st. fönster storlek 90×120 cm.
   1 st. fönster storlek 60×80 cm (ej råglas).
   2 st. fönster storlek 90×160 cm.
   1 st. fönsterdörr storlek 90×210/160 cm exkl. cylinder.
   1 st. vitmålad dörr med glas storlek 100×210 cm, inkl. trycke, exkl. cylinder.

  • Hanö:
   5 st. fönster storlek 90×120 cm.
   1 st. fönster storlek 60×80 cm (ej råglas).
   2 st. fönster storlek 90×160 cm.
   1 st. fönsterdörr storlek 90×210/160 cm exkl. cylinder.
   1 st. vitmålad dörr med glas storlek 100×210 cm,inkl trycke, exkl. cylinder.
  • Hällevik:
   6 st. fönster storlek 90×120 cm.
   3 st. fönster storlek 90×160 cm.
   1 st. fönsterdörr storlek 90×210/160 cm exkl. cylinder.
   1 st. vitmålad dörr med glas storlek 100×210 cm, inkl. trycke, exkl. cylinder.
  • Du kan alltid efter egna behov lägga till/dra bort fönster/dörrar eller välja andra storlekar.
   Invändigt foder, taklister och golvlister ingår ej.

 • Spik och skruv – standard

  Spik skruv och vinkelbeslag ingår till monteringen.

  spik mini

 • Snözon – standard

  Samtliga byggnader är dimensionerade för snözonen på leveransorten. Prislistan gäller dock högst snözon 2.5. Vid högre snözon, kontakta oss för prisuppgift!

 • Isoleringssats – tillval

  • För de kunder som önskar levererar vi en isoleringssats.
   Väggarna: 120 mm isolering, byggfolie, 45×45 mm lösa regler, 45 mm isolering och lösa gipsskivor för beklädnad invändigt.
   Taket: glespanel, byggfolie, gipsskivor, totalt 240 mm isolering, vindavledare.
   Golvet: 195 mm isolering. Isoleringen levereras i plastade paket.

     

 • Innerväggar – tillval

  • Innerväggar av färdig kapade 45×70 mm, löst 70 mm isoleringsmaterial och lösa gipsskivor till båda sidor. Innerdörrar vita släta storlek 90×200 cm exkl. trycke.
  • Fritidshusen är anpassade för plint- eller torpargrund. Kan även anpassas för montering på platta. Kontakta oss för prisuppgift.

  Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar av material och konstruktion.