Grundmålad eller omålad panel ?

 

Grundmålad panel är standard i våra garage.

Alla utvändiga synliga bräder och paneler grundmålas (ej kapytor/ändträ) i vit vattenbaserad alkydgrundfärg. Denna kan övermålas med alla typer av färg, utom slamfärg tex falurödfärg, och lasyr. Då rekommenderar vi vår omålade panel. Kontakta oss för prisuppgift!
Insidan på långväggen i carportarna är inte grundmålad. För prisuppgift se resp garagemodell under produkter.
Panelen har grundskydd redan när den spikas på väggarna. Detta innebär att brädan är grundmålad även under ev. överbräda och i sponten.