Hoppa till innehåll
Hem » Nyheter » BYGGA GARAGE FRÅN BJÖRKLIDENS – GJUTA GRUNDEN

BYGGA GARAGE FRÅN BJÖRKLIDENS – GJUTA GRUNDEN

  Nu är det dags att gjuta grunden.

  När betongbilen kommer är det viktigt att se till att betongen kommer hela vägen ut mot kanten av L-elementet/syllbalken. Undvik därför att spruta betongen på kantelementen utan rikta slangen inåt grunden och låt betongen rinna ut i kantbalken för att undvika att kantelementen rubbas.
  För att inte betongen ska härda för snabbt och orsaka sprickor är det viktigt att komma ihåg att vattna den.

  L-element med syllbalk ger en grundplatta med en förhöjd sockel på 10 cm.
  Var noga med att plattan blir jämn.
  Armeringen används för att förstärka betongen och för att minska risken för sprickor.
  Vid dörren ska det inte vara någon sockel. Därför måste man skära av L-elementet och cellplasten och inte ha någon syllbalk i hålet.
  Betongen ska komma ända ut mot kanten på L-elementen.
  Även vid porthålen ska det inte vara någon sockel. Plattan ska luta mot garagejärnet och plattans ytterkant. Detta görs för att vatten inte ska rinna in under garageporten. Garagejärn, till att förstärka kanten, ingår i leveransen.
  Betongen ska komma ända ut till kanten, och under garagejärnet.
  Snart en färdig grundplatta med en förhöjd sockel på 10 cm.
  För att undvika sprickbildning i grundplattan så är det viktigt att vattna plattan så att betongen inte härdar för snabbt.
  Innan monteringen av väggarna så ska monteringsblecken tas bort.

  När grunden är klar så är det dags att montera väggarna.

  Vi erbjuder grundpaket, från Benders, till alla våra garage, carportar och fritidshus. Du beställer ditt grundpaket tillsammans med ditt garage och får en komplett leverans till byggplatsen.
  Grundläggningspaketet levereras direkt från Benders och du väljer hur många veckor du vill ha mellan leverans av grundmaterial och leverans av ditt garage.