Hoppa till innehåll
Hem » Nyheter » Brandskydd och säkerhet i garaget – så fungerar det

Brandskydd och säkerhet i garaget – så fungerar det

  I både nya och befintliga garage är det viktigt att leva upp till de krav som finns gällande brandskydd och säkerhet. Ett äldre garage kan behöva uppgraderas för att leva upp till rätt standard. Vid en nybyggnation finns mycket att hålla reda på, för att minska risken vid olyckor som en brand. På så sätt minskar risken för omfattande skador på byggnader och personer. Vi berättar mer om hur det fungerar och vad du ska tänka på.

  Vad innebär brandskydd och säkerhet i garage?

  Brandskydd finns för att öka säkerheten i garage, förråd och liknande byggnader. Om garaget sitter ihop med huset finns ännu större anledning att se över brandskyddet ordentligt. Det finns två brandklasser för garage som är de vanligaste att följa: EI30 och EI60. EI är en benämning som står för isolering och täthet. Siffrorna 30 och 60 anger antalet minuter som byggnaden ska stå emot en brand. Boverket är den myndighet som ansvarar för brandskydd och har exakt information om samtliga krav och de som kommer med eventuella ändringar.

  Andra krav på brandsäkerhet att uppfylla är utrymningsväg. Fristående garage på markplan kräver endast en utrymningsväg, vilket kan vara den vanliga huvudporten. Är garaget i flera våningar eller sitter ihop med annan byggnad finns andra regler. Björklidens har alltid uppdaterad kunskap inom området och tillverkar efter de regler som finns.

  En sak att tänka på är placering av ett garage. Är tanken att placera det nära exempelvis bostadshuset kommer en högre brandklass att krävas. Det kan innebära fler fönster och dörrar som även kan agera utrymningsväg. Framförallt om avståndet mellan den andra byggnaden är maximalt 1,9 meter. Är avståndet mer än åtta meter är kraven betydligt lägre.

  Beställer du ett garage via oss på Björklidens kommer vi att hjälpa dig att skapa rätt garage för dig. Det finns olika tillval som exempelvis extra dörrar och fönster. På så sätt kan byggnaden placeras på önskad plats och du skapar dessutom din egen prägel med vackra detaljer.

  Bygga ett brandsäkert garage

  För att upprätthålla rätt brandklassning i garage krävs att byggmaterialet inte är lättantändligt. Väggytor och tak kan byggas med gipsskivor, men även annat material som träpanel och spånskivor. Genom att kombinera flera typer av material kan en hög brandsäkerhet bibehållas. Isolering i garaget som är brandklassad är en annan detalj som gör att en brand inte kommer att få fäste i samma omfattning och hastighet. Det är viktigt att garagets väggar har brandskydd, vilket kan uppnås på flera sätt. Ska du själv utföra arbetet är det klokt att kontakta en expert inom området så att det blir rätt från början.

  Vid renovering är det därför bra att tänka på hur en brandklassad vägg i ett garage skapas. Allt för att öka brandsäkerheten i garaget och omkringliggande byggnader. En grundregel att ha med sig är att ju närmare ett garage står en annan byggnad, ju högre brandskydd krävs. Det inkluderar även byggnader som har flera våningar.

  Förbättra brandsäkerhet i en befintlig byggnad

  Vi rekommenderar att du arbetar aktivt med brandsäkerhet även i det nuvarande garage. Öka säkerheten genom att ha kunskap om vad som gäller. Det finns flera sätt att minska risken för brand i garage och vara förberedd om olyckan skulle vara framme. Den eller de som vistas i utrymmet bör ha kunskap om och veta vad de ska göra om något händer. Då blir det lättare att agera och stoppa en brand i tid.

  Utrymningsväg

  En utrymningsväg som alla vet om och har kunskap om hur den fungerar. Vid en nödsituation ska det vara lätt att öppna en utrymningsväg för att snabbt kunna ta sig ut. Kravet på utrymningsväg skiljer sig åt mellan ett privat garage och ett garage som är en arbetsplats. Det är alltid ditt ansvar att hålla dig uppdaterad och anpassa dig efter de nya krav som kan komma.

  Brandsläckare

  Det finns flera typer av brandsläckare, varav det är två stycken som – pulversläckare och koldioxidsläckare. Pulver är en bra i brandsläckaren och kan användas till det mesta. Koldioxid är användbart om det uppstår någon typ av elektrisk brand. Placera brandsläckare så att det är lättare att komma åt om något händer. På brandsläckare finns en datummärkning att vara uppmärksam på. Efter att datummärkningen gått ut är det dags att byta ut den. Samtliga brandsläckare ska kontrolleras med jämna mellanrum då det är en färskvara.

  Brandfilt

  En brandfilt används för att kväva elden. Det kan både vara ett föremål eller en person som har fattat eld. Optimal för att kväva små bränder väldigt snabbt. Tänk på att en brandfilt inte ska kastas på elden utan försiktigt läggas över, annars finns risk att mer syre tillförs och branden tar sig ännu mer.

  Både brandfilt och brandsläckare finns i flera olika storlekar och modeller. Respektive tillverkare eller återförsäljare kan hjälpa till att hitta rätt storlek för dina behov. De flesta modellerna är idag framtagna för att vara vägghängda. Då kommer det inte att ta upp någon golvyta och är lätt att komma åt.

  Ett grundläggande säkerhetstänk är viktigt att ha oavsett hur brandsäkert ett garage är. Är ni flera personer som använder garaget kan det vara värdefullt att prata igenom hur ni agerar vid en brand. Vem gör vad och hur släcker man en brand? Då är ni mer förberedda ifall olyckan är framme.