Behöver jag bygglov?

Ett garage kräver oftast bygglov. Tag kontakt med kommunens stadsarkitektkontor, som kan ge dig svar på om du behöver bygglov. Vi säljer bygglovshandlingar, för detta får du betala 3 000:- som vi sedan drar av när du slutbetalar ditt garage/fritidshus.

Attefallsbyggnader:

Fr o m juli 2014 finns det möjlghet att bygga en extra byggnad på tomten, tex gäststuga, förråd eller garage om 25 m² utan bygglov. Det krävs dock en anmälan till kommunen och beslut om startbesked från kommunen innan byggstart. Det krävs även att byggnaden är ett kompletment till ett redan existerande bostadshus på tomten som har bygglov.

Tag kontakt med din kommuns byggnadsnämnd för mer info!