Går det att få grundmålad panel ?

Ja, det går att få grundmålad panel. Gäller endast våra standard paneler och vägghöjder.
Alla utvändiga synliga bräder och paneler grundmålas (ej kapytor/ändträ) i vit vattenbaserad alkydgrundfärg. Denna kan övermålas med alla typer av färg, utom slamfärg tex falurödfärg, och lasyr. Insidan på långväggen i carportarna är inte grundmålad. För prisuppgift se resp garagemodell under produkter eller beställ vår katalog och vår prislista.
Panelen har grundskydd redan när den spikas på väggarna. Detta innebär att brädan är grundmålad även under ev överbräda och i sponten.

Spara tid och pengar på grundmålad panel!