Hoppa till innehåll
Hem » Nyheter » Golvbrunn i garage – 7 saker att tänka på

Golvbrunn i garage – 7 saker att tänka på

  Vid installation av en golvbrunn i ett garage finns det mycket att tänka på. Det krävs bygglov från kommunen gällande särskilda skäl. Även placering och lutning är två viktiga faktorer som ska utföras fackmannamässigt. Det och mycket mer går vi igenom i den här texten.

  1.  Bygglov för golvbrunn

  För att få installera en golvbrunn i garaget krävs att du ansöker om bygglov. Bygglov är det din kommun som beviljar. Regler kan skilja sig åt runt om i landet och det kan därför påverka hur lätt eller svårt det är att bli beviljad. Utgångspunkten är Miljöbalken där försiktighetsprincipen ska användas. Att olja eller andra vätskor kommer att rinna ut vattendrag från ett privat garage bedöms som väldigt liten, vilket gör att en golvbrunn inte är nödvändig. Därför krävs en ansökan med motivering.

  2.  Golvbrunnens placering och lutning

  Utgångspunkten är var och när en golvbrunn i garage kommer att användas. Är det vatten, olja eller annan vätska som kommer att rinna ner och i vilken situation. Svensk våtrumskontroll (GVK) anger branschregler för golvbrunnar. Lutningen ska vara mellan 7–20 mm/m utifrån flertalet saker, som betongens tjocklek. Golvbrunnen ska undvika att placeras nära väggar och på den plats där bilar kommer att placeras.

  3.  Montera golvbrunn själv eller ta hjälp?

  En golvbrunn garage ska följa regler och uppfylla vissa krav. Det går att installera själv men det är något som vi starkt avråder från. Oavsett om golvbrunnen ska gjutas in direkt eller monteras i efterhand är det många saker att tänka på. Lutning, nivå, placering och mycket mer. Blir det fel och en fackman måste återställa kan det bli väldigt dyrt.

  Skulle golvbrunnen vara felmonterad kommer vätskan rinna ut över golvet vilket kan komma att skada både byggnaden och inventarier.

  4.  Kan jag eftermontera en golvbrunn?

  Ja, det är möjligt att i efterhand montera in en golvbrunn i garage. Det kan bli ett mycket omfattande arbete som ställer stora krav på utförandet. Här kan en rörmokare undersöka närmare vilka förutsättningar som finns hos dig. Golvbrunn är lämpligt att sätta in i en gjuten betongplatta, även om det kan gå att hitta andra lösningar. Att eftermontera golvbrunn i garage för dagvatten eller golvränna kan däremot bli betydligt dyrare.

  5.  Välja rätt golvbrunn

  Det finns flera typer av golvbrunnar att välja mellan. I ett garage kan det vara olja och andra typer av kemikalier vilket ställer höga krav på material. Ett bra alternativ är då att välja syrafast stål. Hållfastheten är hög och den är korrosionsbeständig och kan användas under många år. För att få använda en golvbrunn där risk finns för att olja och andra miljöfarliga vätskor kommer att rinna ut krävs en oljeavdelare. Då kommer inte oljan att kunna leta sig ut i naturen. Installation av en oljeavskiljare kan även komma som ett krav från kommunen vid en ansökan om bygglov för att inte riskera att föroreningar kommer ut i dagvattnet.

  6.  Installera ett avloppsgaller i garage

  Ett avloppsgaller är viktigt då det förhindrar skräp att rinna ner i avloppet. Finns i flera modeller. Liksom val av golvbrunn är det viktigt att tänka på material. Avloppsgallret ska tåla att slitas både av belastning från exempelvis fordon men också de vätskor som ska rinna ner.

  7.  Övriga tips och råd gällande golvbrunn i garage

  Första steget inför att installera en golvbrunn i garaget är att kontakta din kommun och ta reda på vad det är som gäller just för dig. Eftersom att regler skiljer sig åt och kan komma att ändras är det en utgångspunkt. Då får du information om processen och vad som krävs för att kunna bli beviljad. Bygglov krävs för alla installationer och handläggningstiden kan variera. Att vara ute i god tid kan därför vara bra om du vet ett datum då arbetet kommer att utföras, exempelvis i samband med att en platta gjuts till garaget.

  Vi rekommenderar att ta hjälp av någon professionell för att utföra arbetet. Överväger du ändå att montera en golvbrunn i garage bör du vara helt säker på vad som gäller och kontrollera vad försäkringen täcker om något skulle bli fel. Fungerar inte avrinningen som det är tänkt kan det snabbt bli omfattande problem och skador. Byggnaden och saker som förvaras där kan bli totalförstörda i värsta fall om olja eller annan farlig vätska rinner ut.

  Även om det i de flesta fall är möjligt att installera golvbrunn i ett nuvarande golv eller exempelvis byta plats på befintligt så är det ett stort och kostsamt arbete. Tänk därför noga igenom placering och val redan innan montering för att det ska bli rätt. En fackman inom området kan ge många goda råd och vara behjälplig till att hitta den bästa lösningen.