Grundarbete

Grunden är viktig för att ditt garage ska fungera och hålla i många år. Vi rekommenderar en platsgjuten betongplatta med en 200 mm hög sockel av lecablock.
grund1grund2

Sockeln gör att fukt inte tränger upp i panelen och orsakar mögel. Exakta mått och anvisningar för hur plattan ska tillverkas får du från oss när du beställer ditt garage.

Byggnadens yttermått är inte detsamma som grundens mått.