Väggar – standard

Färdiga oisolerade väggsektioner, förberedda för isolering, längd 120 – 400 cm. Regelverk 45×95 mm, 60 cm cc. Vindpapp (inte gavelspets). Luftningsläkt. Vindavstyvning. Droppkant. Knutbräder/foder. Ventiler. Vägghöjd 208 cm + egen sockel 20 cm.
När det gäller ditt val av panel kan vi erbjuda fyra olika alternativ. Samtliga paneltyper går att få omålade eller grundmålade.

 

Profilpanel, 22×145 mm, stående panel

profilpanel verkligProfilpanel plan - 600
Se även 3D skiss här

Lockpanel, 22×120 mm, stående panel
Lockpanel verkligLockpanel plan - 600
Se även 3D skiss här

Ribbpanel, 22×145 mm + 22×45 mm list med fasad kant, stående panel.
ribbpanel verkligRibbpanel plan - 600
Se även 3D skiss här

Enkelfas fals, 22×145 mm, liggande panel

Enkelfas liggandeEnkelfas fals plan

Se även 3D skiss här

 

Viktig info om vår liggande panel.
Panelen är påspikad på väggsektionerna, vilket gör att de känsliga ändträdet (panelens mest känsliga del mot fukt) kommer på samma ställe på väggarna och de skyddas sedan med en stående skarvbräda. Denna skarvbräda smälter fint in i väggarna tillsammans med knutbräderna och foder runt dörr/fönster. Vi har alltså inga synliga skarvar som är känsliga för fukt.

Vår liggande enkelfas fals är den panel som rekommenderas till liggande panel enligt byggnormerna (VilmaBas). Denna panel har en droppkant där regnvattnet släpper vid kanten istället för följa brädan. (Vid ett annat utförande/typ av panel så finns risk att regnvattnet rinner ner i sponten med skador som följd).

  
Vid grundmålad panel:
Gäller endast vår standard vägghöjd. Alla utvändiga synliga bräder och paneler grundmålas (ej kapytor/ändträ) i vit vattenbaserad alkydgrundfärg. Denna kan övermålas med alla typer av färg, utom slamfärg tex falurödfärg och lasyr. 
Färdigmålning skall ske med två skikt toppfärg. Färdigmålning ska göras snarast möjligt dock senast inom 9 månader.

 

CF 40, CF 50, CD 65, CFP 40, CDP 65
Limträbalk och stolpar. Långväggen i carportsdelen ingår inte vindpapp, luftningsläkt och panel på insidan samt att väggen invändigt alltid är omålad.

 

CG 75
Limträbalk och stolpar. Vindpapp, luftningsläkt och panel på insidan ingår inte i gavelväggen i carporten samt att insidan alltid är omålad.

 

CGF 75
Limträbalk och stolpar. Väggen mellan garage och förråd består av regelverk, isoleringmaterial och lösa gipsskivor till båda sidorna.