Material och finish – garage/carport – standard/tillval

Här ser du vilket material som ingår i våra garage och carport lösningar och vilka tillval du kan göra för att få det som DU vill.

Vi jobbar med ett brett sortiment för att tillfredsställa allas behov!

Våra garage/carportar byggs enligt europiska konstruktionsstandarder eurokoder EKS9 och med CE märkta takstolar.