Olika fasader och tak för garage och carport

Fasad och tak för garage/carport

Fasaden bestämmer du själv – material, färg etc. Här är det naturligtvis en fördel om utformningen passar ihop med bostadshuset, så att helhetsintrycket blir så bra som möjligt.
Detsamma gäller för taket. Det finns olika alternativ, både när det gäller typ av tak (sadeltak, valmat, pulpet…) och lutning.

 

Att våra garage har en specifik utformning hindrar inte personlig anpassning! Få inspiration i vårt bildarkiv. https://bjorklidens.se/bildarkiv/

Bygga garage från Björklidens