Ny liggande panel

För att ytterligare förbättra våra produkter så har vi valt att byta vår liggande enkelfasspont till 22x 145 mm enkelfas fals.

För att ytterligare förbättra våra produkter så har vi valt att byta vår liggande enkelfasspont till 22x 145 mm enkelfas fals. Panelens utsida är densamma, det som skiljer dem åt är att den nya panelen är falsad.

Enkelfas fals 3D
Panelen är påspikad på väggsektionerna, vilket gör att det känsliga ändträdet (panelens mest känsliga del mot fukt) kommer på samma ställe på väggarna och de skyddas sedan med en stående skarvbräda. Denna stående skarvbräda smälter fin in i väggarna tillsammans med knutbräderna och foder runt dörr/fönster. Vi har alltså inga synliga skarvar som är känsliga mot fukt.

 

Enkelfas fals liggande

 

Vår liggande enkelfas fals är den panel som rekommenderas att användas till liggande panel enligt WilmaBas. Denna panel har en droppkant där regnvattnet släpper vid kanter för att följa brädan. (Vid annat utförande/typ av panel så finns risk att regnvattnet rinner ner i sponten med skador som följd). Se ovan bild.

Alla våra garage, carportar och fritidshus går att få med liggande enkelfas fals.