I våra väggar ingår.

I våra väggar ingår:

I våra garage/carport väggar ingår:
• Färdiga väggsektioner, förberedda för isolering.
• Regelverk 45×95 mm, 60 cm cc. Vindpapp. Luftningsläkt.
• Vindavstyvning. Droppkant. Ventiler.
• Vägghöjd 228 cm + egen sockel 10 cm.
• Välj mellan fyra olika paneltyper.