Grundpaket från Benders

Grundpaket från Benders
Kompletta grundläggningspaket till alla våra garage och carportar från Benders. L-elementen fungerar som en färdig form vid gjutning av betongplattan L400 är ett L-element med 100 mm förhöjd syllbalk/sockel av fiberarmerad betong.