Garage med liggande panel (uppdat. 2015-07-01)

Vill ni ha garage eller carport med liggande panel ?

G 40 liggande

G 40, 405 x 605 cm med liggande grundmålad enkelfas. Ett garage på 25 m².

Alla våra modeller finns med liggande panel.

Panelen är påspikad på väggsektionerna, vilket gör att det känsliga ändträdet (panelens mest känsliga del mot fukt) kommer på samma ställe på väggarna och de skyddas sedan med en stående skarvbräda. Denna stående skarvbräda smälter fin in i väggarna tillsammans med knutbräderna och foder runt dörr/fönster. Vi har alltså inga synliga skarvar som är känsliga mot fukt.

Enkelfasspont mini

Vår liggande enkelfasspont är den panel som rekommenderas att användas till liggande panel enligt WilmaBas. Denna panel har en droppkant där regnvattnet släpper vid kanter för att följa brädan. (Vid annat utförande/typ av panel så finns risk att regnvattnet rinner ner i sponten med skador som följd). Se ovan bild.

Nedan ser ni några av alla våra modeller som finns med liggande panel. Fler bilder på garage/carport med liggande panel finns på vår hemsida under produkter.

G 40, storlek 405 x 605 cm. Mer info om detta garage
G40 färg liggande1141 beskuren mini

G 75, storlek 755 x 605 cm. Mer info om detta garage
G75 färg liggande beskuren mini

CF 40 , storlek 405 x 845 cm. Mer info om detta garage
CF40 färg liggande beskuren - mini

CGF 75, storlek 755 x 845 cm. Mer info om detta garage/carport
CGF75 färg liggande beskuren mini