Bygga garage på 30 m²

Nya regler för attefallshus….
 

Nu får du även bygga attefallshus som uppförs som komplementbyggnader (garage) som är högst 30 m².
 
 
Detta ger dig ett stort urval att skapa ett garage som passar just dina behov. Som alltid när du köper ett garage från Björklidens får du byggnormsgaranti.
 
 
 
 
Vi har fler modeller av enkelgarage som kan anpassas så att du kan bygga 30 m²
 
 
 

 
Från Boverkets hemsida
Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad  eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 m2.
Det krävs bygglov för nybyggnad men attefallshus är undantagna från detta krav. Det behövs inte heller något bygglov för att bygga till ett befintligt attefallshus under förutsättning att alla de krav som gäller för attefallshus uppfylls. Det krävs en bygganmälan till din kommun. 
 
 
Behöver du hjälp med ditt garage? Din trygghet är viktig. Vi finns tillgänglig för alla frågor och funderingar. Ring eller mejla oss.
Tel 0456 521 47