Bygga Björklidens garage – gavelspets 8

Bygga Björklidens garage - gavelspets 8

Gavelspetsen spikas på plats genom takstolen med spik som medföljer i leveransen.