Bygga björklidens garag – gavelspets 1

Bygga björklidens garag - gavelspets

Gavelspetsarna är oftast delade i två eller tre delar.