Bygga Björklidens garage – del 6

Montera garage – del 6


Nu är det dags att montera taket. Undertak av väv samt att spikning av de färdigkapade bärläkten.

Snart är det dags för takpannorna och underslags bräderna på gavlar och långvägg.