Björklidens garage – 5

Björklidens - Bygga garage

Viktigt att du mäter så att utsprånget blir likadant på båda sidorna.