Björklidens garage – 3

Björklidens - Bygga garage

… samt för att lättare hålla takstolen på plats under monteringen.