Björklidens garage – 2

Björklidens - Bygga garage

Använd en regel och ett snöre för att lättare kunna resa upp takstolarna…