Vad ingår?

Takpannor, hängrännor och stuprör samt spik till monteringen ingår som standard. Takskjutport till garagen.
Dörr och fönster ingår ej till våra garage* (se nedan), utan är ett tillval enligt vår prislista. På Material & finish kan du läsa mer vad som ingår i våra byggsatser.
Alla våra garage- och carport modeller finns på Bygga garage  och Bygga carport  På respektive modell står vad som ingår och vilka tillval du kan göra.
Vårt sortiment av fritidshus finns på  Bygga fritidshus. Även här så finns info vad som ingår på respektive produkt.

* Till Carport CF 40, CFP 40, CF 50, CD 65, CDP 65 och CGF 75 ingår en isolerad vitmålad förrådsytterdörr, storlek 100×210 cm (exkl. cylinder).