Vad ingår i våra garage/carportar?

Vår långa erfarenhet inom branschen ger dig som kund en garanti att du får den kvaltet som du söker, servicen som du förtjänar samt ett perfekt resultat.

Mer information vad som ingår i våra garage och carportar finns under vår Material & Finish

Takskjutport
Crawford Superior 42 Linea ingår som standard i våra garage. Portarna levereras som standard med handtag, Köper du till automatik så kan du välja bort handtaget.

Hålet till porten är färdigt med utvändigt foder.

Port 375x284

Dropplåt
Då porten placeras på gaveln så monterar vi en dropplåt ovan porten för att inget vatten ska komma in bakom foder/panel.

Underslagsbräder
Underslagsbräder ingår till utsprånget på gavlarna samt på långsidorna.

Underslag 1 265x375

Färdiga väggar
Väggarna leveraras i färdiga sektioner med panelen påspikad. Väggarna byggs med en luftspalt mellan panel och regelverk.

Yttertak
Taket består av undertak av duk, diffusionsöppet, vind- och vattentät. Färdigkapade bärläkt. Ytbehandlade betongtakpannor typ Benders Palema. Välj bland flera färger.

Yttertak 375x179

Hängrännor, stuprör och vindskiveplåt
Ingår som standard och levereras i lackerad plåt. Välj mellan flera olika färger.

Byggnormer och CE märka takstolar
Våra garage/carportar byggs efter de sista europeiska konstruktionsstandarder EKS9.

Givetsvis är våra takstolar CE märkta, en garanti för att de är tillverkade enligt gällande regler och för snözonen på orten.

Ventiler
Monterade ventiler i väggar och gavelspetsar.

ventiler 375x250

Spik och skruv
Spik, skruv och vinkelbeslag samt insektsnät ingår till monteringen.

spik mini

Färdiga hål för port, dörr och fönster.
Väggsektion med dörr och fönster.
Hålen i väggsektionerna är färdiga med utvändigt foder. För att det inte ska ske någon transportskada så är de inte monterade i väggsektionerna.Våra dörrar och portar levereras alltid utan cylinder för att du ska ha möjlighet att skaffa samma nyckel som du har till huset.

DSC 0552 375x337

Vi reserverar oss mot ev ändringar i konstruktion.