Tak- standard

sekt1Sadeltak med 25° taklutning:
CE-märkta fackverkstakstolar. Panelade gavelspetsar med ventiler. Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Färdigkapad bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppet, vind- och vattentätt. Vindskivor med svart, vit eller silver lackerad täckplåt. Takfotsbräda.
Ytbehandlade betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan svarta, röda, tegelröda, ljusgrå eller mellangrå. Hängrännor och stuprör, med utkastare, i svart, vit eller silver lackerad plåt.

 

Sadeltak med 38° taklutning:
CE-märkta fribärande ramverkstakstol med toppen delad, för transportens skull. Öppet loft dimensionerat som förråd, med max belastning av 100 kg/m². Golv mellan stödben, stege eller trappa ingår inte. Panelade gavelspetsar med ventiler. Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Färdigkapad bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppet, vind- och vattentätt. Vindskivor med svart, vit eller silver lackerad täckplåt. Takfotsbräda.
Ytbehandlade betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan svarta, röda, tegelröda, ljusgrå eller mellangrå. Hängrännor och stuprör, med utkastare, i svart, vit eller silverlackerad plåt.

 

Valmat tak med 25° taklutning:
CE-märkta fackverkstakstolar. Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppet, vind- och vattentätt. Takfotsbräda.
Ytbehandlade betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan svarta, röda, tegelröda, ljusgrå eller mellangrå. Hängrännor och stuprör, med utkastare, i svart, vit eller silver lackerad plåt.

 

Pulpettak med 25° taklutning:
CE-märkta pulpettakstolar. Panelade gavelspetsar med ventiler. Panelen till vägglivet vid nocken levereras löst. Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Färdigkapad bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppet, vind- och vattentätt. Vindskivor med svart, vit eller silver lackerad täckplåt. Takfotsbräda.
Ytbehandlade betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan svarta, röda, tegelröda. ljusgrå eller mellangrå. Hängrännor och stuprör, med utkastare, i svart, vit eller silver lackerad plåt.

Pulpettak med 14° taklutning:
CE-märkta pulpettakstolar. Gavelspetsarna är panelade med 22×145 mm liggande enkelfasspont med ventiler. Panelen (enkelfasspont) till vägglivet vid nocken levereras löst. Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Takbräder. Underlagspapp. Strö- och bärläkt. Vindskivor med svart, vit eller silver lackerad täckplåt. Takfotsbräda.
Ytbehandlade betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan svarta, röda, tegelröda, ljusgrå eller mellangrå. Hängrännor och stuprör, med utkastare, i svart, vit eller silver lackerad plåt.

 

CF 40, CF 50, CD 65, CG 75, CGF 75, CFP 40, CDP 65:
Innertak i carportsdelen av omålad/grundmålad spontad panel.