Snözon – standard

Samtliga byggnader är dimensionerade för snözonen på leveransorten. Prislistan gäller dock högst snözon 2,5.

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar av material och konstruktion