Snözon – standard

Samtliga byggnader är dimensionerade för snözonen på orten. Prislistan gäller dock högst snözon 2.5.