Nyheter 2015!

Byggkonstruktion:

Björklidens har funnits i över 60 år och för oss har det alltid varit självklart att bygga våra garagebyggsatser och carportbyggsatser efter gällande byggnormer/konstruktioner.

Fr o m 2015 byggs alla våra garage/carportar enligt de sista europiska konstruktionsstandarder eurokoder EKS9. Sedan tidigare är även alla våra takstolar CE märkta.

Dörr i carportar:

I CF 40, CFP 40, CF 50, CD 65, CDP 65 och CGF 75 ingår numera, som standard, en vitmålad förrådsytterdörr storlek 100×210 cm. En isolerad dörr med inbyggd aluminiumskiva (både på in- och utsidan) som säkrar formstabilitet.

Grundmålad panel:

För att förenkla målningsarbetet så kan du ju sedan några år tillbaka välja grundmålad panel. På respektive produktsida står pris på både omålad och grundmålad panel. Se våra garage

Crawford port som standard:

Crawfords nya port Superior 42 är numera standard i våra garage. Med superior 42 får du en modern och helt unik portkonstruktion där högsta fokus ligger på säkerhet, kvalitet och isolering.  En port med täckt dragfjädersystem, integrerad i takskenorna och bra inbrottsskydd (testat enl. NEN 5096).

Viktig info om vår liggande panel:

Panelen är påspikad på väggsektionerna, vilket gör att det känsliga ändträdet (panelens mest känsliga del mot fukt) kommer på samma ställe på väggarna och de skyddas sedan med en stående skarvbräda. Denna stående skarvbräda smälter fint in i väggarna tillsammans med knutbräderna och foder runt dörr/fönster. Vi har alltså inga synliga skarvar som är känsliga för fukt.

Vår liggande enkelfas är den panel som rekommenderas till liggande panel enligt byggnormerna (VilmaBas). Denna panel har en droppkant där regnvattnet släpper vid kanten för att följa brädan. (Vid annat utförande/typ av panel så finns risk att regnvattnet rinner ner i sponten med skador som följd) Se nedan bild!

 

Enkelfasspont mini2

BJÖRKLIDENS – Tryggt, snyggt och snart färdigbyggt!