• Material och finish – garage/carport – standard/tillval

  Här ser du vilket material som ingår i våra garage och carport lösningar och vilka tillval du kan göra för att få det som DU vill.

  Vi jobbar med ett brett sortiment för att tillfredsställa allas behov!

  Våra garage/carportar byggs enligt europiska konstruktionsstandarder eurokoder EKS9 och med CE märkta takstolar. 


   

   

 • Tak- standard

  sekt1Sadeltak med 25° taklutning:
  CE-märkta fackverkstakstolar. Panelade gavelspetsar med ventiler. Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Färdigkapad bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppet, vind- och vattentätt. Vindskivor med svart, vit eller silver lackerad täckplåt. Takfotsbräda.
  Ytbehandlade betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan svarta, röda, tegelröda, ljusgrå eller mellangrå. Hängrännor och stuprör, med utkastare, i svart, vit eller silver lackerad plåt.

   

  Sadeltak med 38° taklutning:
  CE-märkta fribärande ramverkstakstol med toppen delad, för transportens skull. Öppet loft dimensionerat som förråd, med max belastning av 100 kg/m². Golv mellan stödben, stege eller trappa ingår inte. Panelade gavelspetsar med ventiler. Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Färdigkapad bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppet, vind- och vattentätt. Vindskivor med svart, vit eller silver lackerad täckplåt. Takfotsbräda.
  Ytbehandlade betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan svarta, röda, tegelröda, ljusgrå eller mellangrå. Hängrännor och stuprör, med utkastare, i svart, vit eller silverlackerad plåt.

   

  Valmat tak med 25° taklutning:
  CE-märkta fackverkstakstolar. Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppet, vind- och vattentätt. Takfotsbräda.
  Ytbehandlade betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan svarta, röda, tegelröda, ljusgrå eller mellangrå. Hängrännor och stuprör, med utkastare, i svart, vit eller silver lackerad plåt.

   

  Pulpettak med 25° taklutning:
  CE-märkta pulpettakstolar. Panelade gavelspetsar med ventiler. Panelen till vägglivet vid nocken levereras löst. Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Färdigkapad bärläkt. Undertak av duk, diffusionsöppet, vind- och vattentätt. Vindskivor med svart, vit eller silver lackerad täckplåt. Takfotsbräda.
  Ytbehandlade betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan svarta, röda, tegelröda. ljusgrå eller mellangrå. Hängrännor och stuprör, med utkastare, i svart, vit eller silver lackerad plåt.

  Pulpettak med 14° taklutning:
  CE-märkta pulpettakstolar. Gavelspetsarna är panelade med 22×145 mm liggande enkelfasspont med ventiler. Panelen (enkelfasspont) till vägglivet vid nocken levereras löst. Insektsnät till takfot. Underslagsbräder runt hela byggnaden. Takbräder. Underlagspapp. Strö- och bärläkt. Vindskivor med svart, vit eller silver lackerad täckplåt. Takfotsbräda.
  Ytbehandlade betongtakpannor, Benders Palema. Välj mellan svarta, röda, tegelröda, ljusgrå eller mellangrå. Hängrännor och stuprör, med utkastare, i svart, vit eller silver lackerad plåt.

   

  CF 40, CF 50, CD 65, CG 75, CGF 75, CFP 40, CDP 65:
  Innertak i carportsdelen av omålad/grundmålad spontad panel.

   


   

 • Väggar – standard

  Färdiga oisolerade väggsektioner, förberedda för isolering, längd 120 – 400 cm. Regelverk 45×95 mm, 60 cm cc. Vindpapp (inte gavelspets). Luftningsläkt. Vindavstyvning. Droppkant. Knutbräder/foder. Ventiler. Vägghöjd 208 cm + egen sockel 20 cm.
  När det gäller ditt val av panel kan vi erbjuda fyra olika alternativ. Samtliga paneltyper går att få omålade eller grundmålade.

   

  Profilpanel, 22×145 mm, stående panel

  profilpanel verkligProfilpanel plan - 600
  Se även 3D skiss här

  Lockpanel, 22×120 mm, stående panel
  Lockpanel verkligLockpanel plan - 600
  Se även 3D skiss här

  Ribbpanel, 22×145 mm + 22×45 mm list med fasad kant, stående panel.
  ribbpanel verkligRibbpanel plan - 600
  Se även 3D skiss här

  Enkelfas fals, 22×145 mm, liggande panel

  Enkelfas liggandeEnkelfas fals plan

  Se även 3D skiss här

   

  Viktig info om vår liggande panel.
  Panelen är påspikad på väggsektionerna, vilket gör att de känsliga ändträdet (panelens mest känsliga del mot fukt) kommer på samma ställe på väggarna och de skyddas sedan med en stående skarvbräda. Denna skarvbräda smälter fint in i väggarna tillsammans med knutbräderna och foder runt dörr/fönster. Vi har alltså inga synliga skarvar som är känsliga för fukt.

  Vår liggande enkelfas fals är den panel som rekommenderas till liggande panel enligt byggnormerna (VilmaBas). Denna panel har en droppkant där regnvattnet släpper vid kanten istället för följa brädan. (Vid ett annat utförande/typ av panel så finns risk att regnvattnet rinner ner i sponten med skador som följd).

    
  Vid grundmålad panel:
  Gäller endast vår standard vägghöjd. Alla utvändiga synliga bräder och paneler grundmålas (ej kapytor/ändträ) i vit vattenbaserad alkydgrundfärg. Denna kan övermålas med alla typer av färg, utom slamfärg tex falurödfärg och lasyr. 
  Färdigmålning skall ske med två skikt toppfärg. Färdigmålning ska göras snarast möjligt dock senast inom 9 månader.

   

  CF 40, CF 50, CD 65, CFP 40, CDP 65
  Limträbalk och stolpar. Långväggen i carportsdelen ingår inte vindpapp, luftningsläkt och panel på insidan samt att väggen invändigt alltid är omålad.

   

  CG 75
  Limträbalk och stolpar. Vindpapp, luftningsläkt och panel på insidan ingår inte i gavelväggen i carporten samt att insidan alltid är omålad.

   

  CGF 75
  Limträbalk och stolpar. Väggen mellan garage och förråd består av regelverk, isoleringmaterial och lösa gipsskivor till båda sidorna.
    


   

   

 • Hängrännor – standard

  Hängränna, stuprör (med utkastare) och vindskiveplåt ingår i lackerad plåt. Välj mellan: röd, silver, svart eller vit.

  hangrannor justerathangranna hus 2 liten


   

 • Takskjutportar – standard

   


  Crawfords takskjutport Superior 42 Linea, ingår som standard i våra garage/carportar. Superior 42 är en säker port med täckta löpskenor, löprullar och fjädrar.
  Portens storlek är 250 x 200 cm i vit liggande panelmönstrad stålplåt (ytskikt brilliant). Inkl handtag, exkl cylinder. 42 mm tjock isolering.
  Med Crawford Superior 42 får du en modern och helt unik portkonstruktion där högsta fokus ligger på säkerhet, kvalitet och isolering.

  Vi leverar alltid dörr och portar exkl cylinder för att du ska ha möjligheten att skaffa samma nyckel som du har till huset.
  Då porten placeras på gaveln så monterar vi en dropplåt ovan porten för att inget vatten ska komma in bakom panelen. 

   handtag                                                Linea med handtag

   

  Som tillval kan du välja takskjutportar av andra modeller och storlekar, portautomatik och kodlås. Tag kontakt med oss för priser och broschyrer.

   


   

 • Takpannor – standard

  Ytbehandlade betongtakpannor Benders Palema levereras oftast separat från tillverkaren några dagar innan leveransen. Lossning sker i direkt anslutning till lastbil.
  Välj mellan: ljusgrå, mellangrå, svart, tegelröd eller röd. Klicka på bilderna för större bild.
  ljusgra 100 text    mellangra 100 text    svarta 100 text    tegelroda 100 text    roda 100 text

           


   

 • Spik och skruv – standard

  Spik, skruv och vinkelbeslag ingår till monteringen.

  spik mini 


   

 • Snözon – standard

  Samtliga byggnader är dimensionerade för snözonen på orten. Prislistan gäller dock högst snözon 2.5.

   


   

 • Dörrar och fönster – tillval

   

  Ytterdörr:
  Vitmålad, med inbyggd aluminiumskiva, storlek 100×210 cm, inkl trycke, exkl cylinder. De inbyggda aluminiumskivorna
  (både in- och utsidan) säkrar formstabilitet.Dörren levereras exkl cylinder för att du ska ha möjligheten att skaffa samma nyckel som du har till huset.

  Fönster:
  Vitmålad, öppningsbart 2-glas isolerruta, storlek 100×60 cm eller 80×100 cm. Inkl fönsterbleck och utvändigt foder.

     

       

   
   dorr o fonster mini   Väggsektion med dörr och fönster. 
  Hålen i väggsektionen är färdiga med utvändigt foder. För att det inte ska ske någon transportskada så är de inte monterade i väggsektionerna.
  Med vissa undantag så kan du placera dörr och fönster var du vill.
   
   

  Halvmånefönster:
  Placeras i gavelspets. Vitmålat med spröjs, fast enkelglas,  storlek 50×100 cm. Inkl fönsterbleck. Monterat och klart i gavelspets.
  (takstol kan synas på enkelgarage)

          
        
   
   

  Andra storleket och modeller offereras på begäran.

   

       

   

   


   

 • Takskjutportar – tillval

  Som tillval kan du välja andra modeller och storlekar, portautomatik eller kodlås.crawford

  OP Magic_renderingPortautomatik small
  Portautomatic typ Magic.
  Klicka här för att gå in på Crawfords hemsida för mer info om de olika val du kan göra.

   


   

   

 • Isoleringssats – tillval

  För de kunder som vill isolera garaget levererar vi en isoleringssats. Denna består av 95 mm isolering. Gipsskivor för beklädnad invändigt. Till innertaket levereras lösa gipsskivor och glespanel. 120 mm isolering. Byggfolie till väggarna och taket. Isoleringen levereras i plastade paket. Isoleringssatsen är beräknad för garage under +18 grader utan värmekälla. 

   


   

 • Övriga tillval

  Vi kan komplettera med ytterligare tillval:

  • Förlänga garaget
  • Isoleringssats
  • Dörrar och fönster
  • Mellanväggar
  • Urval porttyper
  • Portautomatik
  • Byte till takbräder
  • Lucka på gavelspets
  • Mellanväggar
  • Halvmånefönster på gavelspets

   


   

 • Grundarbete

  Grunden är viktig för att ditt garage ska fungera och hålla i många år. Vi rekommenderar en platsgjuten betongplatta med en 200 mm hög sockel av lecablock.
  grund1grund2

  Sockeln gör att fukt inte tränger upp i panelen och orsakar mögel. Exakta mått och anvisningar för hur plattan ska tillverkas får du från oss när du beställer ditt garage.

  Byggnadens yttermått är inte detsamma som grundens mått.

   

   


Lugna stunder ger kloka beslut!

Beställ vår katalog, se hela vårt utbud och bestäm dig hemma i lugn och ro när du själv har tid!

Klicka här för att beställa katalogen