Isoleringssats – tillval

För de kunder som önskar levererar vi en isoleringssats. Till väggarna 120 mm isolering, byggfolie och lösa gipsskivor för beklädnad invändigt. Till taket: glespanel, byggfolie, gipsskivor, totalt 240 mm isolering, luftspalt. Till golvet: 195 mm isolering. Isoleringen levereras i plastade paket.