Hängrännor – standard

Hängränna, stuprör (med utkastare) och vindskiveplåt ingår i lackerad plåt. Välj mellan: röd, silver, svart eller vit.

hangrannor justerathangranna hus 2 liten